PROSJEKTER / NAKUHEL


NaKuHel er forkortelsen for begrepene Natur, Kultur, og Helse 

Stiftelsen NaKuHel ble stiftet i 1994. Formålet er å bidra til helhetstenkning og kreativitet omkring natur, kultur og helse, for derigjennom å bidra til å bedre helse, miljø og livskvalitet. Det er naturlig å samarbeide med offentlige etater, næringsliv, frivillige organisasjoner, ildsjeler og andre for å nå dette felles mål.(Se www.nakuhel.no).

Stiftelsen NaKuHel Asker har siden 2002 vært en selvstendig stiftelse, som først og fremst ønsker å gi et tilbud til lokalbefolkningen i Asker og omegn. Gjennom deltakelse i aktivitetene ved NaKuHel-senteret på Sem, kan en i fellesskap med andre utfolde seg i et stimulerende og mangfoldig miljø. Felles grunnlag for aktivitetene er samspillet mellom natur, kultur og helse.

Frivillighet og deltakelse er NaKuHel-senterets største aktivum. NaKuHel-senteret er en frivillighetssentral og mottar støtte fra Kulturdepartementet (se under www.frivillig.no), og fra Asker kommune (se under www.asker.kommune.no), og må selv sørge for å skaffe ytterligere ¾ av midlene det koster å drive senteret. NaKuHel-senteret har en synlig posisjon i folkehelsearbeidet i kommunen og i det lokale frilufts- og kulturliv i Asker.

NaKuHel-stiftelsen har også alltid hatt en nasjonal ambisjon om å påvirke politikerne, inspirere til forskning og bidra til etablering av NaKuHel-sentra og lignende aktiviteter landet rundt. NaKuHel Norge arbeider med disse oppgavene (se under www.nakuhel.org) NaKuHel Akademiet er også opprettet, og et internasjonalt nettverk er under oppbygging. Dette drives av NaCuHeal International (www.nacuheal.org)

Skaugum Rotary Klubb har siden 1997 vært en aktiv støttespiller til NaKuHel-arbeidet i Asker og har en partnerskapsavtale med NaKuHel. Klubben har bidratt i utviklingen av senteret på ulike måter; medlemmene har bidratt med ressurspersoner i ledelsesoppgaver og prosjekter, deltatt på praktiske dugnader inne og ute, og stilt med frivillige krefter når det trengs. Klubben har bidratt økonomisk og har i to år nå planlagt og gjennomført Semiaden (www.nakuhel.no/semiaden). Klubbens største innsats ble lagt ned i forbindelse med byggingen av Kultursmia kafé, - en meget trivelig møteplass som ble åpnet 12. november 2006. Byggeprosjektet har medført at NaKuHel-senteret har fått en storstue som har synliggjort og økt tilgjengeligheten til senteret betydelig.

NaKuHel Asker tilstreber aktiviteter og væremåte som er: Gledesbringende – Langsiktig – Aktiviserende – Inkluderende (GLA´I)

 

TRF

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Venskaben i Asker sentrum
Adresse: Askerveien
Postnummer: 1384
Sted: Asker
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:15
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

DISTRIKT 2310

Loading RSS...