OM KLUBBEN / SKAUGUM ROTARYKLUBB


Skaugum Rotaryklubb ble stiftet 21. Januar 1971. Klubben har i dag om lag 30 medlemmer. Medlemmene representerer en lang rekke ulike yrker og bransjer. Det er også en god spredning i alder blant klubbmedlemmene.

 

Møtene, som er den viktigste bærebjelken i klubben, foregår på ærverdige Venskaben i Asker hver tirsdag fra 1915 til 2015. Før møtene er det sosialt samvær med servering av kaffe og noe å bite i.

 

Om Venskaben

Venskaben ble bygd i 1904 og huset som opprinnelig het «Asker Festivitets- og Kommunelokale» ble oppført av Asker Venskabelige Forening, en kvinneforening hvis eneste oppgave var å skaffe bygda et forsamlingslokale. Bygget, som ble innviet 7. desember 1904 er oppført i nyklassisk stil og er tegnet av arkitekt Ivar Næss.


I 1905 flyttet Asker herredstyre og Asker sparebank inn i bygget. Kommunen hadde sine kontorer her inntil rådhuset sto ferdig i 1964, Asker Sparebank fram til 1919. I 1921 ble bygget gjeldfritt overdratt til kommunen. Bygget har vært benyttet som tingsted, kunstutstillingslokale, teater og kinosal. TRF

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Venskaben i Asker sentrum
Adresse: Askerveien
Postnummer: 1384
Sted: Asker
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:15
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

DISTRIKT 2310

Loading RSS...