PROSJEKTER / UNGDOMSARBEID

Ungdomsarbeide                                          

Rotary har flere utvekslingsprogrammer rettet mot ungdom, etablert stipend, arrangerer lederseminarer. Det er også en egen klubb - Rotaract - for ungdom. 

Formålet med alt ungdomsarbeidet i Rotary er å fremme internasjonal fred og forståelse gjennom vennskap over landegrensene. Disse kan du lese mer om på disse sidene.

Hvis du er interessert i å lære mer om de ulike programmene kan du lese mer på Rotarys hjemmesider. 
TRF

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Venskaben i Asker sentrum
Adresse: Askerveien
Postnummer: 1384
Sted: Asker
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:15
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

DISTRIKT 2310

Loading RSS...